Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het huidige bestuur van de Stichting NTC Zürich ‘De Oranje Koe’ zou graag eind oktober 2020 het stokje overdragen aan
een nieuwe ploeg. Sophie te Meerman gaat de functie van secretaris op zich
nemen en zal daarmee Griet Creupelandt opvolgen, heel fijn! Ook zijn we erg
blij dat we inmiddels een algemeen bestuurslid hebben gevonden in de
persoon van Chantal van de Ven. Dit enthousiaste team zouden we graag
uitbreiden met een voorzitter en penningmeester!
De stichting staat er op dit moment goed voor en veel operationele taken zijn
in de afgelopen jaren ‘verdwenen’, waardoor de bestuursfuncties minder tijd
vragen dan in het verleden. De penningmeester wordt ondersteund door Jos
Doekbrijder, die veel ervaring heeft met financiële administratie.

Ben je geïnteresseerd en heb je (enige) bestuurservaring, neem dan vrijblijvend contact op met Petra Pronk, via voorzitter@ntc-zurich.ch.

OUDERBIJEENKOMST online : 26 oktober 2020 20.30u

Het bestuur wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze stichting NTC Zürich ‘De Oranje Koe’. Wij delen dan
graag een overzicht van de financiële positie en de plannen voor het volgend
jaar. Dit jaar zal de vergadering online zijn. Wij hopen dat velen van jullie ‘aanwezig’ kunnen zijn.
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan deze Google Meet. Wij vragen u
enkele minuten voor aanvang op de link te klikken; u wordt dan tot de
vergadering toegelaten (of gebruik anders het schoolmailadres van uw kind).

Hopelijk zien we u op maandag 26 oktober, 20.30u!

Link naar Google Meet:
https://meet.google.com/bey-zoiu-ngf