Het bestuur wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze stichting NTC Zürich ‘De Oranje Koe’. Wij delen dan
graag een overzicht van de financiële positie en de plannen voor het volgend
jaar. Dit jaar zal de vergadering online zijn. Wij hopen dat velen van jullie ‘aanwezig’ kunnen zijn.
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan deze Google Meet. Wij vragen u
enkele minuten voor aanvang op de link te klikken; u wordt dan tot de
vergadering toegelaten (of gebruik anders het schoolmailadres van uw kind).

Hopelijk zien we u op maandag 26 oktober, 20.30u!

Link naar Google Meet:
https://meet.google.com/bey-zoiu-ngf