Wanneer moet een kind thuis blijven, hoe zit het met quarantaine en het gebruik van mondkapjes? Wij volgen hierbij steeds de geldende nationale en kantonale richtlijnen. Als een kind bepaalde klachten vertoont, kan de leerkracht u verzoeken om het kind weer te komen ophalen.
Dit was al zo: de leerlingen wassen extra vaak hun handen: minimaal aan het begin van de les en na de pauze. Leerkrachten maken de tafeltjes regelmatig schoon. Er staat altijd minimaal een raam open. We willen u nogmaals vragen om enkel per stuk verpakte traktaties mee te geven. Indien mogelijk ook de pauzesnack in een afgesloten verpakking of bakje.
LET OP: normaal zorgt de leerkracht voor schrijfmateriaal en kleurtjes, die door de hele groep gebruikt kunnen worden. Vanaf nu willen we u vragen om de kinderen het volgende mee te geven in hun boekentas: een grijs potlood, een gum, minimaal vier kleuren kleurpotloden en een puntenslijper.