Huidige leerlingen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het komende schooljaar via dit Herinschrijvingsformulier.

Daarnaast willen we alle ouders vragen om ons feedback te geven over De Oranje Koe en het onderwijs via deze Enquête.

Wij willen u vragen het formulier uiterlijk 17 april (voor de voorjaarsvakantie) in te vullen.

Indien u uw kind(eren) voor volgend jaar wil afmelden, dan horen wij dat ook graag via dit formulier of per e-mail info@ntc-zurich.ch.

Belangrijke informatie voor komende schooljaar:

  • Het lesgeld voor 2023-2024 zal ongeveer CHF 1525,- voor Basisonderwijs en VO Totaal en CHF 900 voor VO Basispakket blijven.
    De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld tijdens de algemene ouderbijeenkomst in het najaar van 2023.
  • Wij willen er u op wijzen dat de herinschrijving voor het hele schooljaar 2023-2024 geldt. Gedeeltelijke terugbetaling is alleen mogelijk indien de leerling voor de tweede helft van het schooljaar afgemeld is. Deze afmelding dient schriftelijk en voor 31 december 2023 bij de secretaris (secretaris@ntc-zurich.ch) van het bestuur te gebeuren.

Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Janneke (+4177 907 57 94) of een lid van het bestuur (+4176 228 07 95).