Als u uw kind(eren) voor het eerst wilt aanmelden en u weet niet helemaal zeker of de school is wat u zoekt, neem dan eerst even contact met ons op. We beantwoorden graag al uw vragen!

Aanmelden

Weet u zeker dat u uw kind(eren) wilt aanmelden en zijn uw vragen beantwoord, kunt u het AANMELDINGSFORMULIER online invullen.
Aanmelden is mogelijk gedurende het hele schooljaar.

Kosten

Kosten verbonden aan het Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs worden betaald door de ouders.
Het bedrag per leerling voor lessen en materiaalkosten bedraagt voor het jaar 2021-2022 ongeveer CHF 1450,–.  (VO Basispakket CHF 825,–)
Voor nieuwe inschrijvingen wordt eenmalig een bedrag van CHF 50.- aan administratiekosten berekend.

Kennismakings- en intakegesprekken

Als we het registratieformulier ontvangen hebben, maakt directeur Janneke Bruntink een afspraak voor een kennismakingsgesprekje met ouder(s) en nieuw aangemelde kind(eren).
Ouders ontvangen informatie over de school en informeren over de (school)geschiedenis en de ontwikkeling van het kind met behulp van een intakeformulier. Ouders brengen rapporten van de kinderen mee naar het gesprek.

Tijdens het gesprek kunnen de ouders en de school de verwachtingen met elkaar afstemmen.

Op grond van de beschikbare informatie wordt bekeken in welke groep de leerling een plaatsje kan krijgen. Soms is een nader onderzoek naar het taalniveau van het kind noodzakelijk. Als bekend is in welke groep een leerling wordt geplaatst, volgt een kort kennismakingsgesprek met de leerkacht.