image.png

Onze bibliotheekcatalogus

De leerlingen krijgen elke week huiswerk mee. Een taal leer je door te oefenen en in vergelijking met leerlingen op een Nederlandse dagschool is er gedurende onze lessen te weinig gelegenheid om de kinderen te laten oefenen. Meermaals oefenen per week is van groot belang om tot goede resultaten te komen.

Afhankelijk van het leerjaar krijgen de leerlingen 1 tot 1.5 uur huiswerk per week.

Het is de bedoeling dat ouders elke week controleren of het huiswerk is gemaakt volgens het lesplan en dat bevestigen door hun paraaf op het lesplan te zetten.