1 x per jaar nodigt het bestuur de ouders uit voor een ouderbijeenkomst waarop het bestuur haar beleid toelicht en verantwoording aflegt voor de besteding van de financiёn.

Schooljaar 2021-2022: maandag 20 september om 20.00 uur