Op elke locatie van de Oranje Koe zijn er één of meerdere ouders in de oudercommissie actief.

Wij ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van schoolactiviteiten in nauwe samenwerking mét en onder verantwoordelijkheid van het schoolteam. De Oranje Koedag, afsluiting Kinderboekenweek, Sinterklaas en het schoolreisje zijn enkele voorbeelden. Tevens zijn we aanspreekpunt voor ouders: we horen graag welke wensen er leven bij ouders en maken nieuwe ouders wegwijs rondom de locatie. 

Mocht je interesse hebben om dit schooljaar nauwer betrokken te zijn bij de school als lid van de OC: je bent van harte welkom! Meld je aan bij oudercommissie@ntc-zurich.ch of via info@ntc-zurich.ch.

U kunt de contactouders natuurlijk ook direct aanspreken op de locatie.

Contactouders voor de locatie Wädenswil Untermosen zijn:

Maaike Kemperman (VZ OC) - Myrna Gunning - Melanie Hoen

Contactouders voor de locatie Oerlikon zijn:

Vera Bonset
Nieuwe contactouder(s) gezocht! Meld je aan via bovenstaand mailadres.