Voorafgaand aan de aanmelding vindt meestal een kennismakingsgesprek plaats met de directeur.

Ouders ontvangen informatie over de school en de school wordt geïnformeerd over de (school)geschiedenis en de ontwikkeling van het kind met behulp van een intakeformulier. Ouders brengen rapporten van de kinderen mee naar het gesprek.

Tijdens het gesprek kunnen de ouders en de school de verwachtingen met elkaar afstemmen.

Op grond van de beschikbare informatie wordt bekeken in welke groep de leerling een plaatsje kan krijgen. Soms is een nader onderzoek naar het taalniveau van het kind noodzakelijk. Als bekend is in welke groep een leerling wordt geplaatst, volgt een kort kennismakingsgesprek met de leerkacht.