Met name in een NTC-leeromgeving kunnen er verschillen zijn in de niveaus van de leerlingen. Zowel zwakke als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra hulp en aandacht. De leermethodes geven de mogelijkheid tot het geven van gedifferentieerd onderwijs. In beide gevallen wordt door de leerkracht de vinger aan de pols gehouden en overleg gevoerd met de ouders.

Doubleren ‘zittenblijven’ wordt zoveel mogelijk vermeden en ook met het overslaan van een klas wordt omzichtig omgegaan.

In het geval er leerproblemen worden vermoed, wordt er via de ouders contact opgenomen met de dagschool om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.